Porównania przymiotników

  3.6 Porównania przymiotników (Les comparaisions des adjectifs) Je suis brave (Jestem odważny) Paul est aussi brave que moi Paul jest równie odważny jak ja Pierre est plus brave que moi Pierre jest bardziej odważny niż ja Alex est moins brave que moi Alex jest mniej odważny niż ja  

Stopniowanie przymiotników

  3.5 Stopniowanie przymiotników (Les degrés de comparaison des adjectifs) stopień równy (positif) stopień wyższy (comparatif) stopień najwyższy (superlatif)     riche (bogaty)   plus + stopień równy plus riche (bardziej bogaty, bogatszy) le/la/les plus + stopień równy le plus riche (najbardziej bogaty, najbogatszy) moins + stopień równy moins riche (mniej bogaty, biedniejszy) le/la/les moins […]

Miejsce przymiotników w zdaniu

  3.4 Miejsce przymiotników w zdaniu (La place des adjectifs) Generalnie zdecydowana większość przymiotników występuje po rzeczowniku. Precyzyjne reguły dotyczące miejsca przymiotnika w zdaniu są trudne do zdefiniowania. Da się jednak wyróżnić kilka cech które decydują o tym czy przymiotnik ma być przed czy po rzeczowniku. Oto kilka z nich (reguły z licznymi wyjątkami) te […]