Tworzenie przysłówków

 

5.1 Tworzenie przysłówków

(La formation des adverbes)


 

Zasada ogólna:

przymiotnik w rodzaju żeńskim + « ment » = przysłówek

 

np.

fou (szalony)folle (szalona)follement (szalenie)

Inne zasady tworzenia przysłówków

rodzaj końcówki przymiotnika

tworzenie

przykład

przymiotnik w r. męskim zakończony na spółgłoskę

forma żeńska tego przymiotnika + « ment »

fort-forte-fortement
(silny-silna-silnie)

przymiotnik w r. męskim zakończony na samogłoskę

przymiotnik w r. męskim +
« ment »

facile-facilement
(prosty-prosto)

przymiotnik w r. męskim zakończony na « ant »

rdzeń przymiotnika +
« amment »

courant-couramment (bieżący-płynnie/biegle)

suffisant-suffisamment (wystarczający-wystarczająco)

przymiotnik w r. męskim zakończony na « ent »

rdzeń przymiotnika +
« emment »

violent-violemment (gwałtowny-gwałtownie)

évident-évidemment (oczywisty-oczywiście)

Najważniejsze wyjątki

przysłówek

pochodzi od przymiotnika (rodzaj męski)

tłumaczenie przysłówka

assurément

assuré

niewątpliwie

aveuglément

aveugle

ślepo

bien

bon

dobrze

brièvement

bref

krótko

commodément

commode

wygodnie

communément

commun

powszechnie

conformément

conforme

zgodnie z czymś, według

confusément

confus

niewyraźnie

continûment

continu

ciągle

crûment

cru

wprost, bez ogródek

énormément

énorme

ogromnie

expressément

exprès

stanowczo

gaiement/gaîment

gai

wesoło

gentiment

gentil

grzecznie/ładnie

immensément

immense

niezmiernie

journellement

journalier

codziennie/bardzo często

mal

mauvais

źle

mollement

mou

miękko/ospale

précisément

précis

precyzyjnie

profondément

profond

głęboko

rapidement/vite

rapide

szybko

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond