Zaimki względne złożone

6.14 Zaimki względne złożone

(Les pronoms relatifs composés)

występują z

l.poj.

l.mn.

zastępują

przykład

przymkami innymi niż de lub à (np. pour, sur, devant, après) albo samodzielnie

r.m. lequel

r.ż. laquelle

lesquels

lesquelles

rzeczy

Le bureau sur lequel tu as mis ton ordinateur est à moi (Biurko na którym położyłeś twój komputer jest moje)

przyimkiem de

r.m. duquel

(de + lequel)

r.ż. de laquelle

(de + laquelle)

desquels

(de + lesquels)

desquelles

(de + lesquelles)

osób i rzeczy

La réunion à laquelle j’ai participée, était intéressante

(Zebranie w którym uczestniczyłam, było ciekawe)

przyimkiem à

r.m. auquel

(à + lequel)

r.ż. à laquelle

(à + laquelle)

auxquels

(à + lesquels)

auxquelles

(à + lesquelles)

Uwagi

  • zaimków lequel/laquelle/lesquels/lesquelles możemy używać jako zaimków pytających gdy pytamy o osobę lub rzecz które już wcześniej zostaly wspomniane, np.

Je vois deux voitures, laquelle est à vendre ?

(Widzę dwa samochody, który jest na sprzedaż?)

  • kiedy mówimy o osobach, możemy zastąpić zaimki złożone zaimkiem prostym « qui », np.

L’homme avec qui je danse est très sympa/L’homme avec lequel je danse est très sympa

(Mężczyzna z którym tańczę jest bardzo sympatyczny)

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond