Rodzaj męski przymiotników beau, nouveau, vieux

 

Rodzaj męski przymiotników beau, nouveau, vieux

r. męski przed spółgłoską

r. męski przed samogłoską lub „h” niemym

rodzaj żeński

un beau chat (piękny kot)

un bel homme (piękny mężczyzna)

belle

un nouveau chapeau (nowy kapelusz)

un nouvel appartement (nowe mieszkanie)

nouvelle

un vieux bâtiment (stary budynek)

un vieil hôtel (stary hotel)

vieille

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond