Czas przeszły bliski – le passé récent

9.6 Czas przeszły bliski

(Le passé récent)

 

Tworzenie czasu passé récent

 

czasownik « venir » odmieniony w czasie teraźniejszym + de + bezokolicznik

np.

Je viens de voir mon oncle (Właśnie widziałem mojego wujka)

 

 

9.6.1 Użycie passé récent

Gdy chcemy powiedzieć, że coś zostało zrobione przed chwilą, w bardzo bliskiej przeszłości, np.

Je viens de revenir de l’école (Właśnie wróciłem ze szkoły)

Ils viennent de parquer leurs voitures (Właśnie zaparkowali swoje samochody)

Marie vient d’arriver (Maria właśnie przyszła)

Passé récent w pytaniu, przeczeniu, oraz z czasownikiem zwrotnym

  • w zdaniach przeczących (rzadkich) zaprzeczamy czasownik venir, a « de »
    i bezokolicznik są poza przeczeniem, np.

Non, elle ne vient pas d’arriver (Nie, ona właśnie nie przyszła)

  • w zdaniach pytających z inwersją, to czasownik venir ulega inwersji, np.

Vient-elle d’arriver ? (Czy ona właśnie przyjechała?)

  • w zdaniach z czasownikami zwrotnymi wygląda to tak, np.

Je viens de me réveiller (Właśnie się obudziłem)

Non, je ne viens pas de me réveiller (Nie, nie obudziłem się właśnie)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond