Zaimki względne proste

6.13 Zaimki względne proste

(Les pronoms relatifs simples)

formy proste

odnoszą się do

zastępuje

przykład

qui

osób, rzeczy

podmiot

Je lis le roman qui est très ennuyeux (Czytam powieść która jest bardzo nudna)

que

osób, rzeczy

dopełnienie

Je lis les livres que tu m’as donnés

(Czytam książki które mi dałeś)

dont

osób, rzeczy

dopełnienie czasownika wprowadzone przez przyimek de (np. parler de qqch- mówić o czymś)

Je veux acheter ce livre dont il me parle.

(Chcę kupić tą książkę o której on mi mówi)
w domyśle « il parle de ce livre »

Voici la maison dont tu rêvais toute la vie

(Oto dom o którym marzyłeś całe życie)
w domyśle « tu rêvais de cette maison »

 

dopełnienie przymiotnikowe wprowadzone przymikiem de (np. être content de qqch- być z czegoś zadowolonym)

Je mène la vie dont je suis content

(Prowadzę życie z którego jestem zadowolony)

dopełnienie rzeczownikowe wprowadzone przymikiem de

Je vis dans une maison dont les murs sont vieux (Żyję w domu którego mury są stare) –

w domyśle “les murs de cette maison”

tylko do rzeczowników w funkcji okolicznika miejsca i czasu

okolicznik miejsca i czasu

La maison où habite Pierre est moderne

(Dom w którym mieszka Piotr jest nowoczesny)

Je me rappelle bien le jour où nous nous sommes mariés

(Dobrze przypominam sobie dzień kiedy sie pobraliśmy)

 

6.13.1 Użycie zaimków względnych prostych

(L’emploi des pronoms relatifs simples)

Zaimki względne pozwalają połączyć dwa lub więcej zdań w jedno i dzięki temu uniknąć powtarzania słów ze zdania nadrzędnego w zdaniu podrzędnym. Można powiedzieć na przykład tak (2 oddzielne zdania):
Je lis le roman. Ce roman est très ennuyeux
(Czytam powieść. Ta powieść jest bardzo nudna)

Albo połączyć te zdania zaimkiem względnym otrzymując:

Je lis le roman qui est très ennuyeux (Czytam powieść która jest bardzo nudna)

Uwagi

  • zaimek « qui » nie podlega zjawisku elizji, czyli przed samogłoskami i h niemym nie skraca się do formy « qu’ »

  • zaimek « que » podlega elizji i przed samogłoskami i h niemym skraca się do formy « qu’ »

  • w czasach złożonych w których występuje zaimek « que » forma imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) musi być uzgodniona co do liczby i rodzaju z dopełnieniem które ten zaimek zastępuje. np.

Les vacances que j’ai passées en Pologne étaient inoubliables (Wakacje które spędziłem w Polsce były niezapomniane). Dopisujemy do participe passé « e » oraz « s » ponieważ les vacances to jest rzeczownik liczby mnogiej rodzaju żeńskiego

  • formy proste zaimków względnych są nieodmienne w rodzaju i liczbie

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond