Liczebniki główne

 

4.1 Liczebniki główne

(Les adjectifs numéraux cardinaux)

0 – zéro

1 – un/une

2 – deux

3 – trois

4 – quatre

5 – cinq

6 – six

7 – sept

8 – huit

9 – neuf

10 – dix

11 – onze

12 – douze

13 – treize

14 – quatorze

15 – quinze

16 – seize

17 – dix-sept

18 – dix-huit

19 – dix-neuf

20 – vingt

21 – vingt et un(e)

22 – vingt-deux

23 – vingt-trois

30 – trente

31 – trente et un(e)

32 – trente-deux

33 – trente-trois

40 – quarante

41 – quarante et un(e)

42 – quarante-deux

43 – quarante-trois

50 – cinquante

51 – cinquante et un(e)

52 – cinquante-deux

53 – cinquante-trois

60 – soixante

61 – soixante et un(e)

62 – soixante-deux

63 – soixante-trois

70 – soixante-dix

71 – soixante et onze

72 – soixante-douze

73 – soixante-treize

80 – quatre-vingts

81 – quatre-vingt-un(e)

82 – quatre-vingt-deux

83 – quatre-vingt-trois

90 – quatre-vingt-dix

91 – quatre-vingt-onze

92 – quatre-vingt-douze

93 – quatre-vingt-treize

99 – quatre-vingt-dix-neuf

100 – cent

101 – cent un(e)

102 – cent deux

103 – cent trois

200 – deux cents

201 – deux cent un(e)

300 – trois cents

301 – trois cent un(e)

1000 – mille

3305 – trois mille trois cent cinq

1000000 – un million

2000000 – deux millions

2000001 – deux millions un

Uwagi

  • jedynie liczebnik « un » posiada odmienną formę dla rodzaju żeńskiego, np.

une femme (jedna kobieta), cinquante et une pages (pięćdziesiąt jeden stron)

  • można się również spotkać z nieco innym zapisem liczebników kilkucyfrowych który nie jest błędem ale nie jest mocno rozpowszechniony. Na przykład liczebnik 1181 można napisać mille cent qautre-vingt-un albo, mille-cent-quatre-vingt-un. Oficjalna rekomendacja ortograficzna z 1990 roku każe zapisywać wszystkie części liczebnika po myślnikach. Nie jest to jednak mocno popularne.

  • liczebniki vingt i cent przyjmują « s » na końcu w złożeniach (quatre-vingts, cinq cents, itp.) jeśli nie występuje po nich inny liczebnik. Jeśli jednak występują z innym liczebnikiem to « » znika, np. 81 – quatre-vingt-un, 101 – cent un

  • « mille » nie ma liczby mnogiej, np. trois mille (3 tysiące)

  • w Belgii i Szwajcarii niektóre liczebniki mogą nazywać się inaczej. Dotyczy to:

70 – septante, 80 – huitante, 90 – nonante

  • « un million » i « un milliard » są rzeczownikami które mają liczbę mnogą i występują z przyimkiem « de », np. 4 millions de voitures (4 miliony samochodów)

  • liczebniki główne występują przed rzeczownikiem, jak np.

deux vélos (dwa rowery), six pommes (sześć jabłek)

  • przyrostek « aine » dodany do liczebników głównych wyraża przybliżoną liczbę do danego liczebnika, np. vingt (dwadzieścia)une vingtaine (około dwudziestu)

J’ai une vingtaine d’euros dans ma poche (Mam około dwadzieście euro w kieszeni). Wyjątek : un millier (około tysiąca)

Une douzaine może również znaczyć tyle co polski „tuzin” czyli równo 12 sztuk

  • po rzeczowniku występują liczebniki oznaczające kolejność:

– panujących: Louis XIV (quatorze) (Ludwik XIV); wyjątek François Ier (Franciszek I)

– części dzieła: tome un (tom pierwszy), page quatre (strona czwarta), chapitre quatre
(akapit czwarty)


 

wycieczkownia-reklama-ar-lond