Czas przyszły bliski – le futur proche

9.9 Czas przyszły bliski

(Le futur proche)

 

Tworzenie czasu futur proche :

 

odmieniony w czasie teraźniejszym czasownik « aller » + bezokolicznik

 

np. parler

Je vais parler

Tu vas parler

Il/elle va parler

Nous allons parler

Vous allez parler

Ils/elles vont parler

 

Je vais aller à Paris (Pojadę do Paryża)

 

 

9.9.1 Użycie futur proche

  • służy do wyrażania czynności przyszłych które będą miały miejsce w bliskiej przyszłości, np.

Le ciel est bleu, il va faire beau aujourd’hui

(Niebo jest niebieskie, będzie dzisiaj ładnie)

  • wyraża również czynności przyszłe które będą mieć miejsce w dalekiej przyszłości ale wtedy kiedy jesteśmy pewni, że czynność będzie miała miejsce, np.

Dans 2 ans nous allons célébrer le centenaire de notre entreprise

(Za 2 lata będziemy świętować setną rocznicę naszej firmy)

  • w większości przypadków może być używany zamiennie z futur simple; występuje częściej w języku mówionym

Futur proche w pytaniu, przeczeniu i z czasownikiem zwrotnym

  • w pytaniach w formie inwersji to czasownik aller jest poddawany inwersji, np.

Allons-nous acheter cette voiture ? (Czy kupimy ten samochód?)

  • w przeczeniu zaprzeczamy czasownik posiłkowy aller, a bezokolicznik jest poza przeczeniem, np.

Je ne vais pas aller à Paris (Nie pojadę do Paryża)

  • z czasownikami zwrotnymi wygląda to tak:

Je vais me réveiller à 8 heures (Obudzę się o 8)

Je ne vais pas me réveiller à 8 heures (Nie obudzę się o 8)

 

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond