Zaimki rzeczowne dzierżawcze

 

6.8 Zaimki rzeczowne dzierżawcze

(Les pronoms possessifs)

jeden przedmiot posiadany

kilka przedmiotów posiadanych

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj męski

rodzaj żeński

le mien

le tien

le sien

la mienne

la tienne

la sienne

les miens

les tiens

les siens

les miennes

les tiennes

les siennes

le nôtre

le vôtre

le leur

la nôtre

la vôtre

la leur

les nôtres

les vôtres

les leurs

 

6.8.1 Użycie zaimków rzeczownych dzierżawczych

(L’emploi des pronoms possessifs)

Zaimki rzeczowne dzierżawcze zastępują konstrukcje składające się z zaimka przymiotnego i rzeczownika. Używa się ich aby nie musieć powtarzać konstrukcji z zaimkiem przymiotnym. Muszą zachować tę samą liczbę i rodzaj co rzeczownik do którego się odnoszą. Używamy ich w takim kontekście:

C’est ton vélo (To twój rower). Oui, c’est le mien (Tak, to mój)

C’est ta voiture (To twój samochód). Non, c’est la sienne (Nie, to jego)

Ce sont vos bagages (To są twoje bagaże). Oui, ce sont les nôtres (Tak to są nasze)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond