Miejsce przymiotników w zdaniu

 

3.4 Miejsce przymiotników w zdaniu

(La place des adjectifs)

Generalnie zdecydowana większość przymiotników występuje po rzeczowniku. Precyzyjne reguły dotyczące miejsca przymiotnika w zdaniu są trudne do zdefiniowania. Da się jednak wyróżnić kilka cech które decydują o tym czy przymiotnik ma być przed czy po rzeczowniku. Oto kilka z nich (reguły z licznymi wyjątkami)

te przymiotniki stawiamy po rzeczowniku

przykład

 • kolory

une pomme rouge (czerwone jabłko)

 • kształty, wygląd, cechy fizyczne

une table carrée (stół kwadratowy)

 • religie

une église catholique (kościół katolicki)

 • narodowości

un ami français (francuski przyjaciel)

 • gdy przymiotnik określa bliżej rzeczownik
  i precyzuje jego znaczenie

un problème économique (problem ekonomiczny), le palais royal (pałac królewski)

 • gdy jest utworzony od czasownika

un verre cassé (stłuczony kieliszek)

 • wyrażające cechę zaprzeczoną

une lettre illisible (list nieczytelny)

te przymiotniki stawiamy przed rzeczownikiem

przykład

 • przymiotniki krótkie, najczęściej jednosylabowe

beau (piękny),dernier (ostatni), double (podwójny), joli (ładny), jeune (młody), vieux (stary), petit (mały), grand (duży), gros (gruby), bon (dobry), nouveau (nowy), itp.

 • liczebniki porządkowe

le premier arrêt (pierwszy przystanek)

 • wyrażające ocenę moralną, stopień uczucia, oceniające

un grand problème (duży problem),
une mauvaise idée
(zły pomysł)


 

 

Przymiotniki zmieniające swój sens w zależności od pozycji wobec rzeczownika

(niektóre przykłady)

 

przymiotnik przed rzeczownikiem

przymiotnik po rzeczowniku

une ancienne amie (dawna przyjaciółka)

une ville ancienne (stare miasto)

un vrai problème (ważny problem)

une histoire vraie (prawdziwa historia)

un jeune professeur (nauczyciel z krótkim stażem)

un professeur jeune (młody nauczyciel)

une brave femme (kobieta uczciwa)

une femme brave (kobieta odważna)

cher ami (drogi przyjaciel)

des chaussures chères (drogie buty)

un sale travail (parszywa robota)

des vitres sales (brudne szyby)

ma propre voiture (mój własny samochód)

une voiture propre (czysty samochód)

un certain Pierre (pewien, jakiś Piotr)

une date certaine (pewna data)

un grand homme (wielki człowiek)

un homme grand (człowiek wysoki)

une nouvelle voiture
(nowy, niedawno zakupiony samochód)

une voiture nouvelle
(samochód fabrycznie nowy)

un sacré menteur (okropny łgarz)

un livre sacré (święta księga)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond