Imiesłów czasu teraźniejszego – le participe présent

 

15.1 Imiesłów czasu teraźniejszego

(Le participe présent)

 

Jest odpowiednikiem polskich imiesłowów zakończonych na –ąc, -ący, -ąca, -ące itp.
W języku francuskim jego forma jest nieodmienna. Jest używany w języku pisanym

 

Tworzenie participe présent

 

1 osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego zmienia końcówkę -ons na –ant

 

Przykłady:

parler  → nous parlons  → parlant (mówiąc)

vouloir → nous voulons  → voulant (chcąc)

manger  → nous mangeons  → mangeant (jedząc)

 

Formy nieregularne

czasownik

participe présent

tłumaczenie

être

étant

będąc

avoir

ayant

mając

savoir

sachant

wiedząc

 

15.1.1 Użycie participe présent

  • wyraża czynność, która dzieje się w zdaniu równocześnie z inną czynnością opisaną w zdaniu głównym, np.

Je vois Pierre achetant des baguettes (Widzę Piotra kupującego bagietki)

  • może zastępować zaimek qui, np.

C’est un homme dansant beaucoup (To mężczyzna tańczący dużo)

To samo zdanie mogłoby być zapisane tak « C’est un homme qui danse beaucoup »

  • wyraża przyczynę, zastępując takie słówka jak „comme”, np.

Ne sachant pas comment vous joindre, je n’ai pas pu vous informer de ma situation (Nie wiedząc jak się z wami skontaktować, nie mogłem was poinformować o mojej sytuacji)

To samo zdanie mogłoby być napisane tak : « Comme je ne savais pas comment vous joindre, je n’ai pas pu vous informer de ma situation »

Uwagi

  • participe présent może być użyty w zdaniu w którym dwie różne osoby wykonują jakąś czynność, w przeciwieństwie do formy gérondif, np.

Je regardais les adolescents dansant dans la rue

(Oglądałem nastolatków tańczących na ulicy)

  • w przeczeniu participe présent zachowuje się tak samo jak zwykły czasownik, np.

N’ayant pas d’argent, nous ne pouvons pas acheter une nouvelle maison

(Nie mając pieniędzy, nei możemy kupić nowego domu)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond