Czas przyszły prosty – le futur simple

9.8 Czas przyszły prosty

(Le futur simple)

 

Tworzenie czasu futur simple

 

bezokolicznik czasownika* + końcówki

 

Końcówki :

Je – ai

Tu – as

Il/elle – a

Nous – ons

Vous – ez

Ils/elles – ont

 

np. parler

Je parlerai

Tu parleras

Il/elle parlera

Nous parlerons

Vous parlerez

Ils/elles parleront

 

* dla czasówników III grupy zakończonych na –re odrzucamy końcowe –e i do niego dodajemy wymienione końcówki, np. écrire j’écrirai. Część czasowników zamiast bezokolicznika ma nieregularną podstawę do której dodaje się te same końcówki

Najważniejsze czasowniki nieregularne

bezokolicznik

temat futur simple

tłumaczenie

acheter

achèter

kupować

apercevoir

apercevr

zauważać

appeler

appeller

wołać

appuyer

appuier

naciskać

s’asseoir

assiér

siadać

acquérir

acquerr

nabywać/zdobywać

aller

ir

iść/jechać

avoir

aur

mieć

courir

courr

biegać

devoir

devr

musieć

envoyer

enverr

wysyłać

être

ser

być

faire

fer

robić

falloir

faudr

mieć powinność

jeter

jetter

rzucać

mourir

mourr

umierać

nettoyer

nettoier

czyścić

payer

paier

płacić

peler

pèler

obierać

peser

pèser

ważyć

pleuvoir

pleuvr

padać (o deszczu)

pouvoir

pourr

móc

recevoir

recevr

otrzymać

savoir

saur

wiedzieć/umieć

tenir

tiendr

trzymać

valoir

vaudr

mieć wartość

venir

viendr

przybywać

voir

verr

widzieć

vouloir

voudr

chcieć

 

9.8.1 Użycie futur simple

  • czas ten służy do opisu czynności które będą miały miejsce w bliskiej lub dalekiej przyszłości. Często towarzyszy mu określenie czasu w którym dana czynność będzie wykonana, np.

Je serai chez toi dans 2 semaines (Będę u ciebie za 2 tygodnie)

  • może mieć również wartość trybu rozkazującegp, np.

Vous prendrez ce médicament 4 fois par jour (Będzie Pan brał to lekarstwo 4 razy dziennie) ; to samo zdanie mogłoby być napisane tak : Prenez ce médicament 4 fois par jour

  • w większości przypadków może być używany zamiennie z futur simple; występuje częściej w języku pisanym

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond