Gramatyka

rodzajniki     rzeczowniki     przymiotniki

liczebniki     przysłówki     zaimki

przyimki     czasowniki     czasy

tryby     zdania_warunkowe     stronna_bierna

budowa     mowa_zalezna     imieslowy