Zaimki przymiotne i rzeczowne nieokreślone

6.15 Zaimki przymiotne i rzeczowne nieokreślone

(Les pronoms et adjectifs indéfinis)

Zaimki nieokreślone zastępują bliżej nieokreślone przedmioty lub osoby o których mówi się w zdaniu. Służą do wyrażania nieokreślonej ilości albo natężenia cechy danej rzeczy. Część z nich występuje tylko w języku literackim. W tabeli poniżej kilka przykładów najczęściej używanych zaimków

Zaimki rzeczowne nieokreślone

(les pronoms indéfinis)

Zaimki przymiotne nieokreślone

(les adjectifs indéfinis)

odmienne

nieodmienne

odmienne

nieodmienne

aucun(e)

(żaden/żadna)

autrui

(inni)

aucun(e)

(żaden/żadna)

chaque

(każdy, każda)

autre(s)

(inny,inna, inni, inne)

nul

(nikt, żaden)

autre(s)

(inny,inna, inni, inne)

plusieurs

(kilka, wiele)

certain(e)s

(niektórzy, niektóre)

on

(my)

certain(es)

(jakiś, jakaś, niektórzy, niektóre)

 

chacun(e)

(każdy, każda)

personne

(nikt)

différent(es)

(inny/różni, inne/różne)

 

(le,la,les) même(s)

(ten sam, ta sama,
ci sami, te same)

plusieurs

(kilka, wiele)

divers(es)

(odmienny, różny)

 

tout

(wszystko)

quelque chose

(coś)

maint(e)

(wiele razy)

 

tous

(wszyscy)

quiconque

(ktokolwiek)

même(s)

(ten sam, ta sama, ci sami,
te same)

 

toutes

(wszystkie)

rien

(nic)

n’importe quel(s)

(jakikolwiek, jacykolwiek)

 

quelqu’un

(ktoś)

 

n’importe quelle(s)

(jakakolwiek, jakiekolwiek)

 

quelques-un(e)s

(niektórzy, niektóre)

 

tout/toute/tous/toutes

(każdy, każda, wszyscy, wszystkie)

 

 

 

quelque(s)

(jakiś, jakaś/kilka, jacyś)

 

Przykłady użycia

  • Chaque matin je vais à la boulangerie (Każdego ranka idę do piekarni)

  • Nous avons trouvé plusieurs erreurs dans ce texte

(Znaleźliśmy kilka błędów w tym tekście)

  • Nous regardons les mêmes films que toi (Oglądamy te same filmy co ty)

  • Cette voiture est rapide. Je le sais parce que j’ai la même dans le garage

(Ten samochód jest szybki. Wiem to bo mam taki sam w garażu)

  • Certains aiment, d’autres pas la bière (Jedni/niektórzy lubią piwo a inni nie)

  • Personne n’est venu (Nikt nie przyszedł)

  • Nul vainqueur ne croit au hasard (Żaden zwycięzca nie wierzy w przypadek)

  • Bonjour à tous (Dzień dobry wszystkim)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond