Opuszczanie rodzajnika

 

1.6 Opuszczanie rodzajnika

(L’omission de l’article)

zasady opuszczania rodzajnika

przykład

– w konstrukcji przysłówek wyrażający ilość + de + rzeczownik

Beaucoup de travail (dużo czasu), peu d’argent (mało pieniędzy)

– w konstrukcji rzeczownik wyrażający ilość + de + rzeczownik

Un kilo de tomates (kilogram pomidorów)

 

– w konstrukcji: de + des = de

de + du = de

de + de la = de

de + de l’ = de

Le ciel est couvert de nuages (= de + des nuages)

(Niebo jest przykryte chmurami)

Cette bouteille est pleine d’eau (= de + de l’eau)

(Ta butelka jest pełna wody)

Ce magasin a été fermé en raison de difficultés financières (=de + des difficultés)

(Ten sklep został zamknięty z powodu problemów finansowych)

– po słowie « sans » i « en »

sans sucre (bez cukru), en voiture (samochodem)

– przed nazwami zawodów

Je suis pilote (Jestem pilotem)

– przed imionami, nazwiskami, nazwami miejscowości

Zinedine Zidane, Paris

 

– gdy w zdaniu wymieniamy kilka rzeczy po kolei

Dans ce magasin : jupes, pantalons, manteaux

(W tym sklepie : spódniczki, spodnie, płaszcze)

– w ogłoszeniach, tytułach prasowych

Dictionnaire des synonymes (Słownik synonimów)

 

– w niektórych wyrażeniach stałych i po niektórych czasownikach

avoir envie (mieć ochotę), se tromper d’adresse (pomylić adres), changer d’avis (zmienić zdanie)

 

– przed dopełnieniem rzeczownika wprowadzonym przez przyimek « de » albo « à » jeśli to dopełnienie precyzuje sens rzeczownika

une salle de cinéma (sala kinowa), une carte d’étudiant (legitymacja studencka), un arrêt d’autobus (przystanek autobusowy, ogólnie) ale un arrêt de l’autobus 15 (przystanek autobusu numer 15)

– po wyrażeniach ni….ni (ani….ani) oraz soit….soit (albo….albo)

Nous n’avons ni agrent ni chance (Nie mamy ani pieniędzy ani szczęścia), Je bois soit vin, soit thé (Piję albo wino albo herbatę)

Uwagi

  • można powiedzieć beaucoup des jeśli rzeczownik jest dookreślony, np.

Beaucoup des arbres fruitiers que j’ai plantés ont souffert du froid (= beaucoup de + les= beaucoup des) (Dużo drzewek owocowych które posadziłem, zmarzło)

  • po sans pozostanie rodzajnik jeśli rzeczownik jest określony przymiotnikiem, np.

Sans un travail régulier, vous ne pourrez pas apprendre l’anglais

(Bez regularnej pracy nie będziecie mogli nauczyć się angielskiego)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond