Czas przeszły uprzedni (zaprzeszły) – le plus-que-parfait

9.5 Czas zaprzeszły

(Le plus-que-parfait)

 

Tworzenie czasu plus-que-parfait

 

avoir lub être* odmienione w czasie imparfait + participe passé

 

*zasady wyjaśniające dla których czasowników używać avoir a dla których être jako czasownika posiłkowego jak również zasady uzgadniania participe passé i tworzenia zdań przeczących są identyczne jak dla czasu passé composé i tam też są wyjaśnione

Przykłady

parler (mówić)

aller (jechać)

se laver (myć się)

J’avais parlé

Tu avais parlé

Il avait parlé

Elle avait parlé

Nous avions parlé

Vous aviez parlé

Ils avaient parlé

Elles avaient parlé

J’étais allé(e)

Tu étais allé(e)

Il était allé

Elle était allé(e)

Nous étions allé(e)s

Vous étiez allé(e)s

Ils étaient allés

Elles étaient allées

Je m’étais lavé(e)

Tu t’étais lavé(e)

Il s’était lavé

Elle s’était lavée

Nous nous étions lavé(e)s

Vous vous étiez lavé(e)s

Ils s’étaient lavés

Elles s’étaient lavées

 

9.5.1Użycie czasu plus-que-parfait

  • czas ten opisuje zdarzenie które miało miejsce w przeszłości i było wcześniejsze niż inne wydarzenie w czasie przeszłym (passé composé, imparfait, passé simple) w tym samym zdaniu, np.

J’ai retrouvé le stylo que j’avais perdu il y a une semaine (Odnalazłem długopis który zgubiłem tydzień temu) – najpierw musiałem zgubić długopis żeby go później odnaleźć stąd użycie plus-que-parfait

Quand je suis arrivé, Jean avait déjà fait la vaisselle (Kiedy przyjechałem, Jan umył już naczynia) – jak przyjechałem naczynia były już umyte czyli aby to wyrazić musi być plus-que-parfait

  • użyty ze spójnikiem « si » wyraża nierealność, niemożliwość wykonania jakiegoś zdarzenia w przeszłości (III typ warunkowy), np.

Si nous avions eu plus d’argent, nous aurions acheté une nouvelle maison (Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, kupilibyśmy nowy dom) – w domyśle « Ale nie mieliśmy pieniędzy więc nie kupiliśmy »

Ah! Si tu avais suivi mes conseils! (Ah! Gdybyś (był) posłuchał moich rad!) – w domyśle
«  ale nie posłuchałeś »

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond