Zaimki przymiotne pytające

6.9 Zaimki przymiotne pytające

(Les adjectifs interrogatifs)

 

l.poj

l.mn.

przykład

r.m.

quel ?

(jaki?, który?)

quels ?

(jacy?, którzy?)

Quel livre lis-tu ?

(Jaką/którą książkę czytasz?)

r.ż.

quelle ?

(jaka?, która?)

quelles ?

(jakie?, które?)

Quelle est votre adresse ?

(Jaki jest pański adres?)

Uwagi

  • zaimki pytające występują przed rzeczownikiem lub czasownikiem

  • te zaimki mogą również przyjmować formę wykrzyknika, np.

Quelle mélodie ! (Co za melodia!)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond