Czas przeszły trybu przypuszczającego – le conditionnel passé

10.2 Czas przeszły trybu przypuszczającego

(Le conditionnel passé)

 

Tworzenie trybu conditionnel passé

 

avoir lub être* w conditionnel présent + participe passé

 

np. parler

J’aurais parlé

Tu aurais parlé

Il/elle aurait parlé

Nous aurions parlé

Vous auriez parlé

Ils/elles auraient parlé

 

*zasady wyjaśniające dla których czasowników używać avoir a dla których être jako czasownika posiłkowego jak również zasady uzgadniania participe passé i tworzenia zdań przeczących są identyczne jak dla czasu passé composé i tam też są wyjaśnione

 

10.2.1 Użycie conditionnel passé

  • w języku prasowym używany do wyrażenia informacji jeszcze nieoficjalnej o zdarzeniach dokonanych, np.

Un groupe de jeunes aurait tué un étranger

(Grupa młodych ludzi prawdopodobnie zabiła obcokrajowca)

  • używany w zdaniach warunkowych z « si » po czasie plus-que-parfait, np.

Si tu avais travaillé, tu aurais passé ton bac (Gdybyś pracował, zdałbyś maturę) – w domyśle „ale nie pracowałeś więc nie zdałeś”

  • wyraża przykrość, żal, np.

J’aurais dû lui dire la vérité (Powinienem był powiedzieć jej prawdę)

  • używany jest w mowie zależnej przy zastosowaniu zasady zgodności czasów, np.

Pierr a dit qu’il achèterait une maison quand il aurait gagné de l’argent

(Piotr powiedział, że kupi dom kiedy zarobi pieniądze)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond