Imiesłów przysłówkowy współczesny – le gérondif

15.2 Imiesłów przysłówkowy współczesny

(Le gérondif)

 

Jest odpowiednikiem polskiego imiesłowu przysłówkowego współczesnego i w tłumaczeniach ma zawsze końcówkę « ąc » (robiąc, patrząć, biegnąć, itp.). Po francusku nie odmienia się ani przez osoby ani przez liczby

 

Tworzenie gérondif

 

en + participe présent*

 

* participe présent tworzymy odmieniając czasownik w 1 osobe liczby mnogiej czasu teraźniejszego i zmieniając końcówkę « ons » na « ant »

 

Przykłady:

parler  → nous parlons  → parlant  → en parlant (mówiąc)

vouloir  → nous voulons  voulant  → en voulant (chcąc)

manger  → nous mangeons  → mangeant  → en mangeant (jedząc)

 

Formy nieregularne

czasownik

participe présent

gérondif

tłumaczenie

être

étant

en étant

będąc

avoir

ayant

en ayant

mając

savoir

sachant

en sachant

wiedząc

 

 

15.2.1 Użycie gérondif

Używamy go aby opisać dwie jednoczesne czynności wykonywane przez tę samą osobę (ten sam podmiot), opisać przyczynę, sposób lub warunek jakiegoś wydarzenia, np.

Je fais les achats en chantant (Robię zakupy, śpiewając)

Nous courons en admirant le coucher du soleil (Biegniemy podziwiając zachód słońca)

En oubliant mon billet, je n’ai pas pu voir le spectacle

(Zapominając biletu, nie mogłem zobaczyć spektaklu)

Mon fils a pris froid en sortant sans écharpe (Mój syn się przeziębił wychodząc bez szalika)

Uwagi

Uwaga na rozróżnienie participe présent i gérondif. Przykład:

J’observe Marie regardant la télé (Widzę Marię oglądającą telewizję) – to Maria ogląda telewizję

J’observe Marie en regardant la télé (Widzę Marię oglądając telewizję) – to ja oglądam telewizję

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond