Tryb warunkowy (przypuszczający) – le conditionnel présent

10.1 Tryb warunkowy

(Le conditionnel présent)

 

Tworzenie trybu conditionnel présent

 

bezokolicznik czasownika* + końcówki czasu imparfait

 

Końcówki :

je – ais

tu – ais

il/elle – ait

nous – ions

vous – iez

ils/elles – aient

 

np. parler

Je parlerais

Tu parlerais

Il/elle parlerait

Nous parlerions

Vous parleriez

Ils/elles parleraient

 

* nie zawsze końcówki dodaje się do bezokolicznika, istnieje grupa czasowników której temat dla trybu conditionnel będzie nieregularny. Te nieregularności są identyczne jak nieregularności tematu czasownika w czasie futur simple. Szczegóły w tabeli poniżej « najważniejsze czasowniki nieregularne » 

Najważniejsze czasowniki nieregularne

bezokolicznik

temat futur simple

tłumaczenie

acheter

achèter

kupować

apercevoir

apercevr

zauważać

appeler

appeller

wołać

appuyer

appuier

naciskać

s’asseoir

assiér

siadać

acquérir

acquerr

nabywać/zdobywać

aller

ir

iść/jechać

avoir

aur

mieć

courir

courr

biegać

devoir

devr

musieć

envoyer

enverr

wysyłać

être

ser

być

faire

fer

robić

falloir

faudr

mieć powinność

jeter

jetter

rzucać

mourir

mourr

umierać

nettoyer

nettoier

czyścić

payer

paier

płacić

peler

pèler

obierać

peser

pèser

ważyć

pleuvoir

pleuvr

padać (o deszczu)

pouvoir

pourr

móc

recevoir

recevr

otrzymać

savoir

saur

wiedzieć/umieć

tenir

tiendr

trzymać

valoir

vaudr

mieć wartość

venir

viendr

przybywać

voir

verr

widzieć

vouloir

voudr

chcieć

 

10.1.1 Użycie conditionnel présent

  • wyraża przyszłość w przeszłości w zdaniach w mowie zależnej, np.

Elle m’a annoncé qu’elle partirait le lendemain

(Oznajmiła mi, że wyjeżdża nazajutrz)

  • używane w formach grzecznościowych wyrażających polecenie, prośbę lub pragnienie, np.

Pourriez-vous me montrer le chemin

(Czy mógłby Pan pokazać mi drogę)

  • wyraża możliwość, przypuszczenie, np.

Ne parlez pas. Les enfants s’éveilleraient

(Nie gadajcie. Dzieci mogłyby się obudzić)

  • dzieci używają tego czasu do opisu wymyślonego świata fantastycznego, np.

Moi, je serais le roi et toi, tu serais la reine

(Ja byłbym królem a ty byłabyś królową)

  • w artykułach prasowych albo telewizji wyraża informacje przypuszcalne, nie do końca sprawdzone, lub oparte na czyichś słowach,relacjach, np.

D’après les sondages ce parti obtiendrait une large majorité aux prochaines élections- (Według sondaży ta partia otrzymałaby znaczną większośc głosów w przyszłych wyborach) – informacja przypuszczalna

  • używany w zdaniach warunkowych z imparfait, np.

Si je gagnais au loto, je ferais un voyage autour du monde

Gdybym wygrał w lotto, wyruszyłbym w podróż dookoła świata

  • pojawia się po następujących wyrażeniach : au cas où, pour le cas où, dans le cas où, dans l’hypothèse où, np.

Au cas où nous serions absents quand vous viendrez, la clé est sous le paillasson
(Gdybyśmy byli nieobecni kiedy przyjedziecie, klucz jest pod wycieraczką)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond