Zaimek „Y”

6.16 Zaimek Y

(Le pronom Y)

Użycie

  • zastępuje dopełnienie dalsze wprowadzone przez przyimek « à » wyrażone rzeczownikiem nieosobowym, np.

Est-ce que tu veux répondre à la lettre de tes parents ?→Oui, j’y réponds tout de suite

(Chcesz odpowiedzieć na list rodziców ? Tak, odpowiem na niego natychmiast)

  • zastępuje okolicznik miejsca wprowadzony przez przyimek à, en, dans, chez, sur, sous, itp. Przykłady :

Je vais à ParisJ’y vais (Jadę do ParyżaJadę tam)

Tu entres dans la maison ? Non, je n’y entre pas (Wchodzisz do domu ? Nie, nie wchodzę tam)

  • zastępuje grupę słów albo zdanie wprowadzone przez przyimek « à », np.

Vous êtes prêts à partir en vacances ? Oui, nous y sommes prêts.

(Jesteście gotowi żeby wyjechać na wakacje ? Tak, jesteśmy na to gotowi)

 

6.16.1 Miejsce zaimków « Y » i « EN » w zdaniu

(La place des pronoms « Y » i « EN »)

  • w czasach prostych zaraz przed czasownikiem, np.

J’y vais (Idę tam)/J’en mange (Jem ją)

  • w czasach złożonych z « être » i « avoir » przed czasownikiem posiłkowym, np.

Je n’y suis pas allé (Nie pojechałem tam)

J’en ai pris 3 kilos (Wziąłem jej 3 kilo)

  • w czasach futur simple (aller + bezokolicznik), passé récent (venir + de + bezokolicznik) oraz w zdaniach z czasownikami modalnymi (pouvoir, vouloir, devoir, savoir + bezokolicznik) zajmuje miejsce bezpośrednio przed bezokolicznikiem, np.

Je vais y aller (Pojadę tam)

Je vais en acheter 3 kilos (Kupię jej 3 kilo)

Je peux y aller (Mogę tam pojechać)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond