Zaimki dopełnienia bliższego (COD)

 

6.3 Zaimki osobowe nieakcentowane dla dopełnienia bliższego

(Les compléments d’objet direct – COD)

 

liczba pojedyncza

liczba pojedyncza przed samogłoską lub h niemym

liczba mnoga

przybliżone tłumaczenie (l. poj./l.mn.)

1 os.

me

m'

nous

mnie/nas

2 os.

te

t'

vous

ciebie, cię/was, Panią, Pana, Państwo

3 os. r.m.

le

l'

les

go, jego/ich

3 os. r. ż.

la

l'

les

ją/je

 

6.3.1 Użycie zaimków COD

(L’emploi des pronoms COD)

generalnie, zaimki dopełnienia bliższego zastępują rzeczownik lub osobę stojące zaraz po czasowniku (między rzeczownikiem/osobą a czasownikiem nie ma żadnego przyimka co różni je od zaimków dopełnienia dalszego)

zamiki COD zastępują:

rzeczowniki przed którymi jest rodzajnik określony (le, la, les), np.

Nous cherchons la maison (Szukamy domu)Nous la cherchons (Szukamy go)

rzeczowniki przed którymi jest zaimek wskazujący (ce, cet, cette, ces), np.

Je prends cette valise (Biorę tą walizkę)Je la prends (Biorę ją)

rzeczowniki przed którymi jest zaimek dzierżawczy (mon, ma, mes itd.), np.

Nous avons vos lettres (Mamy wasze listy)Nous les avons (Mamy je)

zaimek COD le może również w niektórych syuacjach zastąpić rzeczownik bez rodzajnika, przymiotnik albo część zdania, np.

Il est professeur? (On jest profesorem?). Oui il l'est (Tak, on nim jest)

Ils sont jaloux? (Oni są zazdrośni?). Oui ils le sont (Tak, są)

Est-ce que tu pourrais faire les achats? (Mógłbyś zrobić zakupy?). Oui, je le ferai demain (Tak, zrobię to jutro)

Uwagi

jeśli zaimki COD pojawiają się w czasach złożonych z imiesłowem czasu przeszłego to trzeba pamiętać aby uzgodnić ten imiesłów (participe passé). W takich czasach zaimek COD występuje przed czasownikiem posiłkowym. Przykłady:

Sophie et Marie, tu les as vues hier? (Zosia i Maria, widziałeś je wczoraj?)

Tu as pris ma photo? (Wziąłeś moje zdjęcie?) Oui, je l'ai prise (Tak, wziąłem je)

Więcej na ten temat można znaleźć w części poświęconej czasowi passé composé

  • dla uproszczenia można powiedzieć, że jeżeli w zdaniu po czasowniku jesteśmy w stanie

postawić pytanie qui ? (kto ?) albo quoi ? (co ?) to wtedy mamy dopełnienie bliższe, np.

Je vois la maison (Widzę dom)Je vois quoi ? (Widzę co ?) więc la maison może być zamieniony na „la”. Je la vois (Widzę go)

 

6.3.2 Miejsce zaimków COD w zdaniu

(La place des pronoms COD)

zdecydowana większość zaimków COD występuje zawsze przed czasownikiem, np.

Je vois Nicolas (Widzę Mikołaja)Je le vois (Widzę go)

Nous regardons la voiture (Oglądamy samochód)Nous la regardons (Oglądamy go)

w formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimki występują po czasowniku, np.

Prends-le (Weź go)

Cherchez-les (Szukajcie ich)

w formie przeczącej wracają przed czasownik, np. Ne les cherchez pas (Nie szukajcie ich)

w formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimek « me » zmienia się w « moi », w formie przeczącej pozostaje niezmieniony, np.

Aide-moi! (Pomóż mi!). Ne m'aide pas (Nie pomaja mi!)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond