Przyimki przed nazwami geograficznymi

7.2 Przyimki przed nazwami geograficznymi

(Les prépositions devant les noms géographiques)

przyimek

występuje przed

przykład

zdanie

w znaczeniu w jakimś miejscu/ do jakiegoś miejsca

en

krajami i kontynentami rodzaju żeńskiego (kończącymi się na literę « e »)

Wyjątek:

  • le Mexique

  • le Cambodge

  • le Mozambique

La Pologne

La France

La Russie

Je suis en Pologne (Jestem w Polsce).

Il fait chaud en Afrique

(W Afryce jest gorąco)

krajami i kontynentami zaczynającymi się na samogłoskę lub h nieme (rodzaj nie ma znaczenia)

L’Iran

L’Hongrie

L’Iraq

Je vais en Iran

(Jadę do Iranu)

au

krajami rodzaju męskiego (nie kończącymi się na « e ») + le Mexique, le Cambodge, le Mozambique

Le Canada

Le Japon

Le Luxembourg

Je vais au Canada
(Jadę do Kanady)

aux

krajami w liczbie mnogiej

Les Etats-Unis

Les Philippines

Les Pays-Bas

Je vais aux Etats-Unis (Jadę do Stanów Zjednoczonych)

w znaczeniu z jakiegoś miejsca

de

krajami i kontynentami rodzaju żeńskiego (kończącymi się na literę « e »)

La Pologne

La France

Je viens de France (Pochodzę z Francji)

d’

krajami i kontynentami zaczynającymi się na samogłoskę lub h nieme (rodzaj nie ma znaczenia)

L’Asie L’Argentine

Il vient d’Asie
(Pochodzi z Azji)

du

krajami rodzaju męskiego (nie kończącymi się na « e »)

Le Japon

Le Canada

Il vient du Japon (Pochodzi z Japonii)

des

krajami w liczbie mnogiej

Les Etats-Unis

Les Philippines

Les Pays-Bas

Il vient des Etats-Unis (Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych)

przed nazwami miast w znaczeniu w/do albo z jakiegoś miasta

à

(do/w)

przed wszystkimi miastami

(à + nazwa miasta)

Varsovie, Paris

Il va à Paris

(Jedzie do Paryża)

Il est à Paris

(Jest w Paryżu)

de

(z)

przed wszystkimi miastami

(de + nazwa miasta)

Varsovie, Paris

Je reviens de Paris (Wracam z Paryża)

Uwagi

W nazwach regionów stosuje się « dans + rodzajnik », jeśli region jest rodzaju męskiego i zaczyna się na spółgłoskę lub występuje w liczbie mnogiej, np.

dans le Périgord (w rejonie Périgord), dans les Flandres (w regionie Flamandzkim)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond