Zaimek „EN”

6.17 Zaimek EN

(Le pronom EN)

Użycie

 • zastępuje rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem cząstkowym « du, de la, de l’ », np.

Vous voulez du café ? (Chce Pan kawy?)

Oui, j’en veux bien (Tak, (jej) poproszę)

Tu veux manger de la confiture ? Oui, j’en veux manger un peu

(Chcesz zjeść dżemu ? Tak chcę (go) trochę)

 • zastępuje rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym « un, une, des », np.

Est-ce que vous avez une voiture ? (Macie samochód ?)

Oui, j’en ai une/ Non, je n’en ai pas (Tak, mamy/ Nie, nie mamy)

Vous lisez un roman ? Oui, j’en lis un (Czytasz powieść ? Tak czytam (jedną))

Uwaga ! W zdaniu twierdzącym albo pytającym musimy powtórzyć « un, une ». Ale w zdaniu przeczącym nie trzeba

 • zastępuje rzeczownik poprzedzony liczebnikiem lub wyrażeniem ilościowym typu beaucoup de, trop de, assez de, un kilo de, plusieurs, aucun, etc. Przykłady :

Avez-vous un peu de farine ? (Macie trochę mąki ?)

Oui, j’en ai beaucoup (Tak, mam jej dużo)

Tu as acheté trois kilos de bananes ? (Kupiłeś 3 kilo bananów)

Oui, j’en ai acheté (trois kilos) (Tak, kupiłem je/ Tak, kupiłem ich 3 kilo)

 • zastępuje dopełnienie dalsze wprowadzone przez przyimek « de » i wyrażone rzeczownikiem nieosobowym, np. Il parle de son travail Il en parle

 • zastępuje okolicznik miejsca wprowadzony przez przyimek « de », np.

Tu viens de Paris ? Oui, j’en viens (Pochodzisz z Paryża ? Tak pochodzę stamtąd)

 • grupę słów lub zdanie wprowadzonymi przez przyimek « de ». np,

Pierre rêve de faire du sport, mais moi, je n’en ai aucune envie

(Piotr marzy o uprawianiu sportu ale ja nie mam na to żadnej ochoty)

 • « en » występuje również w konstrukcjach bezosobowych takich jak il y a, il faut,
  il reste, np.

Ya-t-il encore du jambon dans le frigo? Oui, il en reste 3 tranches

(Jest jeszcze szynka w lodówce? Tak, zostało jej jeszcze 3 kawałki)

 

6.17.1 Miejsce zaimków « Y » i « EN » w zdaniu

(La place des pronoms « Y » i « EN »)

 • w czasach prostych zaraz przed czasownikiem, np.

J’y vais (Idę tam)/J’en mange (Jem ją)

 • w czasach złożonych z « être » i « avoir » przed czasownikiem posiłkowym, np.

Je n’y suis pas allé (Nie pojechałem tam)

J’en ai pris 3 kilos (Wziąłem jej 3 kilo)

 • w czasach futur simple (aller + bezokolicznik), passé récent (venir + de + bezokolicznik) oraz w zdaniach z czasownikami modalnymi (pouvoir, vouloir, devoir, savoir + bezokolicznik) zajmuje miejsce bezpośrednio przed bezokolicznikiem, np.

Je vais y aller (Pojadę tam)

Je vais en acheter 3 kilos (Kupię jej 3 kilo)

Je peux y aller (Mogę tam pojechać)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond