Zaimki zwrotne

 

6.6 Zaimki zwrotne

(Les pronoms réfléchis)

l.poj

me

te

se

Je me lave

Tu te laves

Il/elle se lave

Myję się

Myjesz się

Myje się (on/ona)

l.mn.

nous

vous

se

Nous nous lavons

Vous vous lavez

Ils/elles se lavent

Myjemy się

Myjecie się

Myją się (oni/one)

Uwagi

  • trzeba pamiętać, że zaimek zwrotny « se » (« się ») w języku francuskim musi być odmienione w tej samej osobie co podmiot w zdaniu, mimo że w tłumaczeniu na język polski będzie to zawsze « się »

  • za zaimek zwrotny uważamy również zaimek « soi », który odnosi się do zaimków bezosobowych (on, chacun, personne, quelqu’un, etc.) które są domyślne lub obecne
    w zdaniu. Jest generalnie używany po przyimku, np.

Il faut avoir la confiance en soi (Trzeba mieć wiarę w siebie)

Etre libre c’est ne dépendre que de soi-même

(Być wolnym to znaczy zależeć tylko od siebie samego)

Le contrôle de soi va souvent de pair avec la confiance en soi

(Kontrola siebie idzie często w parze z wiarą w siebie)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond