Zaimki rzeczowne pytające

6.10 Zaimki rzeczowne pytające

(les pronoms interrogatifs)

pytanie o ↓

zaimek pyta o osoby

zaimek pyta o rzeczy i pojęcia

podmiot

(sujet)

qui ?

(kto ?)

qui est-ce qui ?

(kto ?)

 

Przykład :

Qui/qui est-ce qui a mangé ce sanwich ? Pierre

(Kto zjadł tą kanapkę ? Piotr)

qu’est-ce qui ?

(co ?)

 

 

 

Przykład :

Qu’est-ce qui ne te plait pas ? Ta jupe

(Co ci się nie podoba ? Twoja spódniczka)

dopełnienie bliższe

(COD)

qui ?

(kogo ?)

qui est-ce que ?

(kogo ?)

 

Przykład :

Qui aimes-tu ?/Qui est-ce que tu aimes ? J’aime Patrick

(Kogo kochasz ?Kocham Patryka)

 

que ?/quoi ?

(co ?, czego ?)

qu’est-ce que ?

(co ?)

 

Przykład :

Que cherchez-vous ?/Qu’est-ce que vous cherchez ? Nous cherchons mon portefeuille

(Czego szukacie ? Szukamy mojego portfela)

dopełnienie dalsze

(COI)

à/de + qui ?

(z kim ? o kim ?)

à/de + qui est-ce que ?

(z kim ? o kim ?)

 

Przykład :

A qui penses-tu ?/ A qui est-ce que tu penses ? Je pense à Pierre

(O kim myślisz ?Myślę o Piotrze)

à/de + quoi ?

(z czym ? o czym ?)

à/de + quoi est-ce que ?

(z czym ? o czym ?)

 

Przykład :

A quoi penses-tu ?/A quoi est-ce que tu penses ? Je pense à mon avenir

(O czym myślisz ? Myślę o mojej przyszłości)

dopełnienia przyimkowe z innymi przyimkami

par + qui ?

(przez kogo ?)

sur + qui

(na kogo ?)

en + qui ?

(na kim ?)

avec + qui

(z kim ?)

 

Przykład :

Avec qui allez-vous demain au cinéma ? Avec Pierre

(Z kim idziecie jutro do kina ?

Z Piotrem)

par + quoi ?

(przez co ?)

sur + quoi

(na co ?na czym ?)

en + quoi

(na co ?na czym ?)

avec + quoi

(z czym ?)

 

Przykład :

Sur quoi as-tu posé mon portefeuille ? Sur ton lit

(Na czym położyłeś mój portfel ?

Na twoim łóżku)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond