Liczebniki porządkowe

 

4.2 Liczebniki porządkowe

(Les adjectifs numéraux ordinaux)

 

Tworzenie liczebników porządkowych

 

liczebnik porządkowy = rodzajnik określony + liczebnik główny + « ième »

 

np.

deux – le deuxième

(dwa – drugi)

Uwagi i wyjątki

 • wyjątki: le premier (pierwszy), la première (pierwsza), l’unième (pierwszy/pierwsza)

 • podwójna forma: le/la deuxième (drugi/druga), le second (drugi), la seconde (druga)

 • liczebniki second i deuxième używane są zamiennie, chociaż w odniesieniu do szkoły lub środka lokomocji stosuje się raczej second, np.

Il est en seconde (Jest w drugiej klasie)

Jednak Druga Wojna Światowa to La Seconde Guerre Mondiale

 • zmiana pisowni: quatre – le/la quatrième (cztery – czwarty/czwarta), cinq – le/la cinquième (pięć – piąty/piąta), neuf – le/la neuvième (dziewięć – dziewiąty/dziewiąta), mille – le/la millième (tysiąc – tysięczny/tysięczna)

 • w liczebnikach złożonych końcówkę « ième » dodaje się tylko do ostatniego liczebnika, np. le quatre-vingt-dix-septième (dziewięćdziesiąty dziewiąty)

 • forma « unième » stosowana jest tylko w liczebnikach złożonych, np.

le vingt et unième siècle (dwudziesty pierwszy wiek)

 • przy podawaniu dat, czyjegoś wieku albo godziny używa się liczebników głównych, z wyjątkiem 1. dnia miesiąca kiedy używamy liczebnika porządkowego, np.

le premier mai (1 maja) ale le deux mai (drugi maja)

 • lata można określić dwoma sposobami, np. rok 1991 – mil neuf cent quatre-vingt-onze lub dix-neuf cent quatre-vingt-onze

 • przy podawaniu godzin liczebnik stoi przed rzeczownikiem, np.

à une heure (o pierwszej)

 • dla określenia godziny 12:00 stosuje się midi (południe), a dla 24:00 minuit (północ)

 • w adresach numer domu podaje się przed nazwą ulicy, np.

J’habite au 33, rue de Rivoli (Mieszkam pod numerem 33 na ulicy Rivoli)

 • określając przedział lat liczebnik nie przyjmuje oznaki liczby mnogiej, np.

lata sześćdziesiąte – les années soixante

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond