Zdania warunkowe

11.1 Zdanie warunkowe I typu :

 

Tworzenie 

 

Si + présent + futur simple

 

np.

Si j’ai de l’argent, j’irai à Paris (Jeśli będę miał pieniędze, pojadę do Paryża)

Si tu as faim, je te préparerai un sandwich (Jeśli będziesz głodna, zrobię ci kanapkę)

 

  • zdania warunkowe I typu odnoszą się do przyszłości i warunek w nich zawarty jest możliwy do spełnienia. Si tłumaczymy jako « jeśli ». Futur simple może być w niektórych zdaniach zastąpiony futur proche.

Zdanie warunkowe II typu :

 

Tworzenie 

 

Si + imparfait + conditionnel présent

 

np.

Si j’avais de l’argent, j’irais à Paris

(Gdybym miał pieniądze, pojechałbym do Paryża)

 

  • zdania warunkowe II typu może odnosić się do teraźniejszości i przyszłości. Jeśli dotyczą przyszłości to warunek w nich zawarty ma małe szanse na realizację, np.

Si j’avais de l’argent, j’irais à Paris (Gdybym miał pieniądze, pojechałbym do Paryża) – w domyśle jest, że raczej nie będę miał pieniędzy, ale niewielka szansa jest

  • jeśli dotyczy teraźniejszości to warunek zawarty w zdaniu z całą pewnością nie może być zrealizowany, np.

Si j’avais de l’argent, j’irais à Paris (Gdybym miał pieniądze, pojechałbym do Paryż)
– w domyśle jest, że z pewnością tych pieniędzy mieć nie będę w tym momencie

Zdanie warunkowe III typu :

 

Tworzenie 

 

Si + plus-que-parfait + conditionnel passé

 

np.

Si j’avais eu de l’argent, je serais allé à Paris

(Gdybym miał pieniądze, pojechałbym do Paryża)

 

  • zdania warunkowe III typu odnoszą się do przeszłości i warunek w nim zawarty nie mógł być w przeszłości zrealizowany. Często używane do wyrażenia żalu, np.

Si tu étais allé à Paris, tu aurais gagné beaucoup

(Gdybyś pojechał do Paryża, zarabiałbyś dużo) – w domyśle jest, że nie pojechałeś dlatego nie zarabiasz dużo

Uwagi

  • po spójniku « si » nie używamy nigdy czasu przyszłego (futur simple) ani trybu warunkowego (conditionnel) co sprawia trudność Polakom, ponieważ takie formy nasuwają się automatycznie gdy zrobilmy w tłumaczeniu kalkę z języka polskiego

  • zdanie warunkowe I typu może czasami przybierać formę si + présent + présent lub si + présent + impératif (tryb rozkazujący), np.

S’il fait beau, je vais au parc (Jeśli jest ciepło, idę do parku)

Si vous avez faim, servez-vous (Jeśli jesteście głodni, częstujcie się)

  • Si + il= S’il ale si + elle= si elle

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond