Zaimki przymiotne wskazujące

6.11 Zaimki przymiotne wskazujące

(Les adjectifs démonstratifs)

liczba pojedyncza

liczba mnoga

r. męski

r. żeński

r. męski

r. żeński

ce, cet (ten)

cette (ta)

ces (ci, te)

 

6.11.1 Użycie zaimków przymiotnych wskazujących

(L’emploi des adjectifs démonstratifs)

  • aby wskazać kogoś lub coś, np.

Cette fille est ma voisine (Ta dziewczyna jest moją sąsiadką)

Vous voyez cette voiture ? Elle est tres chère (Widzicie ten samochód? Jest bardzo drogi)

  • aby przywołać rzeczownik już wcześniej wspomniany, np.

J’ai un grand appartement. Cet appartement est très douillet
(Mam duże mieszkanie. To mieszkanie jest bardzo przytulne)

Uwagi

  • forma « cet » jest stosowana przed rzeczownikami rodzaju męskiego zaczynającymi się od samogłoski lub h niemego, np. cet appartement (to mieszkanie), cet hôtel (ten hotel). Lecz przed „h przydechowym” pozostaje forma « ce », np. ce héros (ten bohater)

  • zaimki wskazujące mogą zostać połączone ze słówkiem « ci » (oznacza bliskość) oraz « là » (oznacza oddalenie), na przykład w takim kontekstach:

Prends cette voiture-ci parce cette voiture-là est trop chère
(Weź ten tu samochód, ponieważ tamten jest zbyt drogi)

  • kiedy zaimki występują z porami dnia (ce matin, cet après-midi, ce soir) to wtedy odnoszą się do dnia który trwa, więc przetłumaczymy je jako « dzisiaj rano, dzisia po południu, dzisiaj wieczorem »

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond