Tryb subjonctif (łączący) czasu przeszłego – le subjonctif passé

10.4 Tryb subjonctif (łączący) czasu przeszłego

(Le subjonctif passé)

 

Tworzenie subjonctif passé

 

avoir/être w subjonctif présent* + participe passé (imiesłów czasu przeszłego)

 

np. parler

que j’aie parlé

que tu aies parlé

qu’il/elle ait parlé

que nous ayons parlé

que vous ayez parlé

qu’ils/elles aient parlé

 

 

*zasady wyjaśniające dla których czasowników używać avoir a dla których être jako czasownika posiłkowego jak również zasady uzgadniania participe passé i tworzenia zdań przeczących są identyczne jak dla czasu passé composé i tam też są wyjaśnione

 

10.4.1 Użycie subjonctif passé

  • subjoncif passé używany jest po tych samych zwrotach i wyrażeniach co subjonctif présent

  • wyraża czynność uprzednią (wcześniejszą) w stosunku do czasownika zdania nadrzędnego, np.

Je regrette que Pierre ne soit pas venu (Żałuję, że Piotr nie przyszedł)

Bien qu’il ait atteint 60 ans, il était toujours en forme (Mimo że osiągnął 60 lat, był ciągle w formie)

Il faut que tu sois parti plus tôt (Trzeba ci było wyjechać wcześniej)

  • wyraża następczość, czyli czynność przyszłą, jak gdyby zakończoną. Sens jest bardzo podobny do czasu futur antérieur, czyli jesteśmy pewni, że dana czynność się zakończy i wiemy kiedy się zakończy, np.

Il faut que vous ayez quitté l’appartement avant midi

(Trzeba, żebyście opuścili mieszkanie przed południem)

J’attends que vous ayez fini votre travail (Czekam, żebyście skończyli swoją pracę)
w domyśle jest, że wiem dokładnie o której skończycie

Attendez qu’il ait fini de raconter (Poczekajcie aż skończy opowiadać) – w domyśle jest, że wiemy dokładnie kiedy skończy

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond