Miejsce przysłówków w zdaniu

 

5.2 Miejsce przysłówków w zdaniu

(La place des adverbes)

  • gdy przysłówek określa przymiotnik lub inny przysłówek to stoi przed nim, np.

C’est un bâtiment extrêmement joli (To jest nadzwyczajnie ładny budynek)

Ils boivent beaucoup trop (Oni piją zbyt dużo)

  • gdy przysłówek określa czasownik w czasie prostym to stoi za czasownikiem, np.

Il finira demain (On skończy jutro)

  • gdy przysłówek określa czasownik w czasie złożonym to stoi pomiędzy czasownikiem posiłkowym a formą participe passé, np.

J’ai beaucoup ri pendant ce film (Dużo się śmiałam podczaas tego filmu). Dotyczy to szczególnie takich słówek jak : souvent, toujours, bien, mal, déjà.

Jednak gdy przysłówek jest długim słowem, również poże wystąpić po participe passé, np. Nous avons déjeuné rapidement (Szybko zjedliśmy obiad)

  • przysłówki miejsca zawsze stoją za czasownikiem/imiesłowem czasu przeszłego (participe passé), np. J’ai cherché partout (Szukałem wszędzie)

Uwagi

Niektóre przymiotniki w 1 osobie liczby pojedynczej są używane jako przysłówki, np. chanter fort (spiewać głośno)

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond