Zaimki rzeczowne wskazujące

6.12 Zaimki rzeczowne wskazujące

(Les pronoms démonstratifs)

 

proste (simples)

złożone (composés)

l.poj.

r.m.

celui (ten)

celui-ci (ten tu)

celui- (tamten)

r.ż.

celle (ta)

celle-ci (ta tu)

celle- (tamta)

bezosobowo

ce, ceci, cela, ça (to)

-

-

l.mn.

r.m.

ceux (ci)

ceux-ci (ci tu)

ceux- (tamci)

r.ż.

celles (te)

celles-ci (te tu)

celles- (tamte)

 

6.12.1 Użycie zaimków wskazujących

(L’emploi des pronoms démonstratifs)

  • zaimki rzeczowne wskazujące przywołuje rzeczownik już wcześniej wymieniony w zdaniu, dzięki czemu unikamy ich powtórzenia lub możemy je rozróżnić

  • po formach prostych tych zaimków musi być przyimek « de » lub zaimek względny « qui » lub « que », np.

La voiture rouge est en panne, prenez celle de gauche

(Czerwony samochód jest zepsuty, weźcie tego z lewej)

J’ai deux vélos dans mon garage, celui qui n’est pas en panne se trouve derrière la porte (Mam 2 rowery w garażu, ten który nie jes zepsuty znajduje się za drzwiami)

  • po tych zaimkach może występować również imiesłów czasu przeszłego (participe passé) albo inny przyimek niż « de », np.

Nous avons beaucoup de fleurs dans notre jardin, celles plantées il y a un mois sont encore très petites (Mamy dużo kwiatów w naszym ogrodzie, te posadzone przed miesiącem są jeszcze bardzo małe)

Les émissions sur le sport m’intéressent moins que celles sur la musique

(Programy o sporcie interesują mnie mniej niż te o muzyce)

  • do zaimków rzeczownych wskazujących w formie prostej mogą zostać dołączone formy « ci » (oznaczająca bliskość) oraz «  » (oznaczająca oddalenie), tworząc zaimki złożone. Przykładowo w takim kontekście:

Quelle voiture préfères-tu ? Celle-ci ou celle-là?
(Jaki samochód wolisz? Ten tu czy tamten?)

Prends ma valise, celle-ci et non celle-là (Weź moją walizję, tę a nie tamtą)

Uwagi

  • zaimek « ce » używany jest z czasownikiem être + rzeczownik (C’est, ce sont)

C’est ma voiture (To mój samochód)

Ce sont mes parents (To są moi rodzice)

  • po zaimku « ce » może występować zaimek względny « qui », « que » lub « dont », np.

Voici mes vêtements. Choisissez ce qui vous plait

(Oto moje ubrania. Wybierzcie co wam się podoba) – « ce qui » zastępuje podmiot

Dis-moi ce que tu veux manger

(Powiedz mi co chcesz powiedzieć) – « ce que » zastępuje dopełnienie bliższe

J’ai réalisé tout ce dont je rêvais

(Zrealizowałem wszystko o czym marzyłem) – « ce dont » zastępuje dopełnienie czasownika wprowadzone przez przyimek « de » (rêver de qqch – marzyć o czymś)

  • « cela » (język pisany) i « ça » (język mówiony) są używane jako podmiot w zdaniu z czasownikiem innym niż être, np.

Ça/cela m’étonne qu’il est venu à temps (Dziwi mnie to, że przyszedł na czas)

Cela ne me dérange pas (To mi nie przeszkadza)

  • « ça » może zastępować grupę wyrazów albo całe zdanie, np.

Tu viens de revenir de Paris ? Raconte-moi tout ça !

(Właśnie wróciłeś z Paryża? Opowiedz mi to!)


 

wycieczkownia-reklama-ar-lond