Ułamki

 

4.3 Ułamki

(Les fractions)

Tworzenie ułamków

Ułamek =

liczebnik główny

liczebnik porządkowy w liczbie mnogiej

np.

= deux troisièmes , = deux cinquièmes, = deux trois septièmes

Wyjątki

= un tiers, un demi, = un quart, = trois quarts

Podstawowe równania matematyczne

dodawanie: 5 + 7=12 Cinq plus sept font douze

odejmowanie: 7 – 5=2 Sept moins cinq font deux

mnożenie: 5 x 2=10 Cinq multiplié par deux font dix/Cinq fois deux font dix

dzielenie: 10 : 2=5 Dix divisé par deux font cinq