Liczba mnoga przymiotników

 

3.3 Liczba mnoga przymiotników

(La formation du pluriel des adjectifs)


 

Zasada ogólna 

przymiotnik w liczbie pojedynczej + « s » = przymiotnik w liczbie mnogiej

np.

jeune (młody) – jeunes (młodzi)

grande (wielka) – grandes (wielkie)

Inne możliwości tworzenia liczby mnogiej przymiotnika

końcówka przymiotnika
l. pojedyncza

końcówka przymiotnika

l. mnoga

przykład

-s

-s (bez zmian)

bas-bas (niski-niscy)

-x

-x (bez zmian)

doux-doux

(łagodny-łagodni)

-eau

-eaux

nouveau-nouveaux

(nowy-nowe)

-al

-aux

régional-régionaux (regionalny-regionalne)

Najważniejsze wyjątki

przymiotnik l. pojedyncza

przymiotnik l. mnoga

tłumaczenie

final

finals

końcowy/końcowi

natal

natals

rodzinny/rodzinne

naval

navals

morski/morscy

banal

banals

banalny/banalne

glacial

glacials

lodowaty/lodowate

fatal

fatals

zgubny/zgubne

Uwagi

 • przymiotnik uzgadnia się co do rodzaju i liczby z rzeczownikiem, np.

une voiture jolie (ładny samochód) – do przymiotnika joli dopisane jest « e », ponieważ słowo samochód po francusku jest rodzaju żeńskiego

des garçons timides (nieśmiali chłopcy) – do przymiotnika dopisano « s », ponieważ rzeczownik „chłopcy” jest tu w liczbie mnogiej i jest rodzaju męskiego.

Czyli litera « e » dodawana do przymiotnika jest uzgodnieniem rodzaju żeńskiego a litera « s » jest uzgodnieniem liczby mnogiej. Mogą one występować jednocześnie, np. des voitures jolies (ładne samochody)

 • gdy przymiotnik odnosi się do dopełnienia, wówczas uzgadniamy go z tymże dopełnieniem, np.

Il la trouve belle (On sądzi że ona jest piękna albo On ją uznaje za piękną) – słowo piękny nie odnosi się do zaimka il (on) tylko do dopełnienia la (ona, ją) dlatego przymiotnik piękny został użyty w rodzaju żeńskim (belle)

 • jeśli mamy w jednym zdaniu rzeczowniki męskie i żeńskie, to przymiotnik uzgadniamy do rodzaju męskiego, np.

Mon oncle et ma tante sont très polis (Mój wujek i moja ciocia są bardzo uprzejmi)

 • przymiotniki złożone będące nazwą kolorów są nieodmienne, np.

une jupe verte ale une jupe vert clair (zielona spódnica/ jasno zielona spódnica)

 • jeśli przymiotniki demi (połowiczny), nu (nagi), ci-joint (załączony), ci-inclus (załączony) stoją przed rzeczownikiem to ich nie uzgadniamy co do liczby i rodzaju. Gdy stoją po rzeczowniku to uzgadniamy, np.

une demi-heure (pół godziny)

quatre heures et demie (wpół do piątej)

 • gdy przymiotnik stoi przed rzeczownikiem, zamiast rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej « des », pojawia się forma « de », np.

un gros chien (duży pies), de gros chiens (duże psy)

 • rzeczowniki używane w formie przymiotników są nieodmienne, np. abricot, citron, olive, orange. Przykład : des robes orange (pomarańczowe sukienki)

 • przymiotnik grand nie ma formy żeńskiej, kiedy jest połączony myślnikiem z rzeczownikiem. Ma jednak liczbę mnogą, np.

Ce n’est pas grand-chose (To nic wielkiego)

 • niektóre przymiotniki w 1 osobie liczby pojedynczej są używane jak przysłówki i wtedy są nieodmienne. Są to najczęściej wyrażenia stałe które trzeba zapamiętać, np.
  travailler dur
  (pracować ciężko), voir clair (widzieć jasno)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond