Rodzajniki nieokreślone

 

1.4 Rodzajniki nieokreślone

(Les articles indéfinis)

 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

przykład

rodzaj męski

un

des

un livre/des livres (książka/książki)

rodzaj żeński

une

des

une table/des tables (stół/stoły)

 

Użycie rodzajnika nieokreślonego

występuje przed rzeczownikiem, kiedy:

przykład

gdy o rzeczowniku mówi się po raz pierwszy

Un client a appelé (Jakiś klient dzwonił)

gdy ma znaczenie liczebnika jeden

J’ai envoyé une lettre (Wysłałem jeden list)

kiedy coś nas bardzo poruszyło/wzburzyło/zachwyciło

Piotr, c’est un ami !

(Piotr, to jest dopiero przyjaciel !)

kiedy rzeczownik przed którym stoi jest dopełniony (określony) przymiotnikiem albo innym dopełnieniem które go określa lub prezycuje

C’est un lieu historique

(To jest miejsce historyczne)

Ce tableau représente un paysage d’hiver

(Ten obraz przedstawia pejzaż zimowy)

C’est un paysage qui fait rêver

(To jest pejzaż który sprawia, że marzę)

Uwagi

  • jeżeli przed rodzajnikiem nieokreślonym w liczbie mnogiej występuje przymiotnik który go określa to wtedy « des » skraca się do « de », np.

J’ai acheté des roses (Kupiłem róże) ale J’ai acheté de jolies roses (Kupiłem ładne róże)

  • jednak gdy rzeczownik i przymiotnik tworzą rzeczownik złożony, wtedy w liczbie mnogiej rodzajnik pozostaje bez zmian, np. J’aime des petits fours (Lubię herbatniki)

  • po przeczeniu zamiast rodzajnika nieokreślonego stosuje się przyimek « de », np.

J’achète une voitureJe n’achète pas de voiture (Kupuję samochód Nie kupuję samochodu). Przed rzeczownikami zakończonymi na samogłoskę albo h nieme jest to forma « d’ », np. Je n’ai pas d’appartement (Nie mam mieszkania)

  • w zdaniach przeczących z czasownikiem « être » (być) rodzajnik nieokreślony nie zmienia swojej postaci, np. C’est une voiture extraordinaire (To jest nadzwyczajny samochód)

Ce n’est pas une voiture extraordinaire (To nie jest nadzwyczajny samochód)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond