Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotników

3.1 Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotników

3.1 Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotników

(La formation du féminin des adjectifs)


 

Zasada ogólna 

przymiotnik w rodzaju męskim + « e » = przymiotnik w rodzaju żeńskim

np.

petit – petite (mały – mała)

 

Inne sposoby tworzenia formy żeńskiej przymiotnika w zależności od końcówki formy męskiej

(od poniższych reguł jest wiele wyjątków)

końcówka r. męski

końcówka r. żeński

przykład

-f

-ve

positif-positive

(pozytywny-pozytywna)

-eux

-euse

nerveux-nerveuse

(nerwowy-nerwowa)

-oux

-ouse

jaloux-jalouse

(zazdrosny-zazdrosna)

-c

-che

franc-franche

(szczery-szczera)

-(t)eur

-(t)euse

menteur-menteuse

(kłamliwy-kłamliwa)

-teur

-trice

observateur-observatrice (spostrzegawczy-spostrzegawcza)

-eau

-elle

nouveau-nouvelle

(nowy-nowa)

-ou

-olle

mou-molle

(miękki-miękka)

-on

-onne

bon-bonne (dobry-dobra)

-(i)en

-(i)enne

ancien-ancienne

(dawny-dawna)

-el

-elle

naturel-naturelle

(naturalny-naturalna)

-et

-ète

inquiet-inquiète

(niespokojny-niespokojna)

-er

-ère

étranger-étrangère

(obcy-obca)

-gu

-guë

aigu-aiguë (ostry-ostra)

Najważniejsze wyjątki

forma męska

forma żeńska

tłumaczenie

bas

basse

niski-niska

blanc

blanche

biały-biała

coquet

coquette

zalotny-zalotna

doux

douce

łagodny-łagodna

épais

épaisse

gęsty-gęsta

faux

fausse

fałszywy-fałszywa

favori

favorite

ulubiony-ulubiona

frais

fraîche

świeży-świeża

franc

franche

szczery-szczera

gentil

gentille

miły-miła

gras

grasse

tłusty-tłusta

grec

grecque

grecki-grecka

gros

grosse

gruby-gruba

long

longue

długi-długa

malin

maligne

sprytny-sprytna

muet

muette

niemy-niema

public

publique

publiczny-publiczna

roux

rousse

rudy-ruda

sec

sèche

suchy-sucha

sot

sotte

głupi-głupia

turc

turque

turecki-turecka

vieux

vieille

stary-stara

Uwagi

  • jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na « e » to jego forma żeńska się nie zmienia, np. un camion rouge (czerwona ciężarówka); une voiture rouge (czerwony samochód)

  • 10 przymiotników zakończonych na « eur » tworzy rodzaj żeński za pomocą końcówki « eure », np. antérieur-antérieure (wcześniejszy-wcześniejsza). Pozostałe to : inférieur (niższy), extérieur (zewnętrzny), intérieur (wewnętrzny), postérieur (późniejszy), supérieur (wyższy), majeur (większy, pełnoletni), mineur (mniejszy, nieletni), meilleur (lepszy), ultérieur (późniejszy)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond