Liczba mnoga rzeczowników złożonych

 

2.4 Liczba mnoga rzeczowników złożonych

(Le pluriel des substantifs composés)

rzeczownik złożony z

liczba mnoga

przykład

czasownik + rzeczownik

czasownik niezmieniony + rzeczownik w liczbie mnogiej

un pique-nique/des pique-niques (piknik/pikniki)

czasownik + czasownik

oba czasowniki niezmienione/ewentualnie drugi w liczbie mnogiej

le cache-cache/les cache-cache(s)

(gra w chowanego)

rzeczownik + rzeczownik

oba rzeczowniki w liczbie mnogiej

un chou-fleur/des choux-fleurs (kalafior/kalafiory)

rzeczownik + przymiotnik

rzeczownik i przymiotnik w liczbie mnogiej

un coffre-fort/des coffres- forts (kasa/y pancerna/e)

przymiotnik + rzeczownik

przymiotnik i rzeczownik w liczbie mnogiej

un grand-père/des grands-pères (dziadek/dziadkowie)

przymiotnik + przymiotnik

oba przymiotniki w liczbie mnogiej

un sourd-muet/des sourds-muets (głuchoniemy/głuchoniemi)

Uwagi

Od zasad wymienionych powyżej jest dużo wyjątków więc należy je traktować jedynie jako wskazówki

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond