Rodzajniki cząstkowe

 

1.5 Rodzajniki cząstkowe

(Les articles partitifs)

rodzaj

rodzajnik

przykład

rodzaj męski

du

du vin (wia)

rodzaj żeński

de la

de la bière (piwa)

rodzaj męski i żeński przed «h» niemym lub samogłoską

de l’

de l’alcool (alkoholu)

liczba mnoga (rzadko)

des

des épinards (trochę szpinaku), des rillettes (trochę pasztetu)

 

 

Użycie rodzajnika cząstkowego

występuje przed rzeczownikami

przykład

niepoliczalnymi, wyrażającymi nieokreślone ilości lub rzeczy (najczęściej dotyczy produktów spożywczych, jedzenia i czasowników boire i manger)

Les Français boivent du vin, de l’eau et parfois de la bière (Francuzi piją wino, wodę i czasami piwo)

wyrażającymi pojęcia abstrakcyjne

Il faut du courage pour être pompier

(Trzeba mieć odwagę/odwagi żeby być strażakiem)

w konstrukcji z czasownikiem faire + rodzajnik cząstkowy + nazwa czynności

Faire du sport (Uprawiać sport), faire de la natation (uprawiać pływanie, pływać)

Uwagi

  • żeby jakoś oddać sens tych rodzajników po polsku zdanie  « Les Francis boivent du vin, de l’eau et parfors de la bière » możemy przetłumaczyć jako  « Francuzi piją wina, wody i czasami piwa »

  • po przeczeniu zamiast rodzajnika cząstkowego stosuje się przyimek « de », np.Je bois de l’alcool (Piję alkohol) Je ne bois pas d’alcool (Nie piję alkoholu)

  • powyższa reguła nie dotyczy zdań z czasownikiem « être », np. Ce n’est pas du jus mais du vin (To nie jest sok ale wino). Nie stosuje się tej zasady również kiedy negacja nie dotyczy całego zdania tylko częsci zdania, np. « Pierre ne boira pas du café mais du thé » (« Piotr nie będzie pił kawy ale herbatę ») oraz kiedy « un » ma wartość liczebnika, np. « Il n’a pas dit un mot » (« Nie powiedział ani słowa »)

  • rodzajnik cząstkowy nie jest używany po przyimkach « avec » i « sans », np.

J’aime le thé sans sucre (Lubię herbatę bez cukru)

  • « sans » ma wartość negatywną dlatego zmienia rodzajniki, np.

Il est sorti en faisant du bruit (Wyszedł robiąc hałas)Il est sorti sans faire de bruit

(Wyszedł nie robiąc hałasu)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond